Confidentialitatea datelor BadTransCompany.ro

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

SC BADTRANS COMPANY SRL poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal prin care puteți fi identificat, dar numai cu acordul dumneavoastră prin completarea formularului de contact :

Folosim date cu caracter personal pentru următoarele scopuri :

-Pentru a ne asigura ca site-ul SC BADTRANS COMPANY SRL  corespunde nevoilor dumneavoastră

-Pentru a prezenta serviciile noastre pe înțelesul tuturor, astfel sa va putem răspunde sau contacta și răspunde nelămuririlor

-Pentru menținerea unei relații online cu clienții noștri sau potențialii clienți

 

COMPANIA  colecteaza informații și le prelucrează în date statistice strict pentru înscrierea dumneavoastră, fără a fi nevoie de a folosi modulele cookie.

COMPANIA nu dezvăluie date cu caracter personal către terți, decât la cererea persoanei vizate fiind necesar acest lucru pentru :(a) conformarea la  rigorile legii,  (b) protejarea și apărarea drepturilor SOCIETĂȚII  sau atunci când SOCIETATEA  este solicitata sa de către organele de ancheta, precum Politie, Procuratura, parchet sa furnizeze aceste informații.

SOCIETATEA  nu vinde, nu distribuie, nu înstrăinează date cu caracter personal către terți. 

Persoana care a trimis date cu caracter personal către SOCIETATEA SC BADTRANS COMPANY SRL  prin formularul de contact are următoarele drepturi conform Regulamentului 679 /2016 aplicabil din 25.05.2018, odată cu abrogarea Directivei 95/46/CE  și implicit  a Legii 677/2001 :

-dreptul la informare – poti solicita informații cu privire la prelucrarea datelor tale personale

-dreptul la rectificare – poti solicita corectarea datelor personale sau adăugarea a altor date

-dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat „) – poti cere ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau a trecut o anumita perioada de timp de la furnizarea datelor sau nu exista nici un art de lege în interes legitim prin care se poate opune la ștergerea datelor sau va afectează păstrarea datelor cu caracter personal

-dreptul la restricționarea Prelucrării – în cazul în care datele sunt cu caracter inexact, precum și alte cazuri prevazute de lege

-dreptul la opoziție – poți sa te opui Prelucrării Datelor în cazul în care nu e interesul legitim

-dreptul la portabilitatea datelor – poți primi în anumite condiții datele cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat, într-un format în care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator

-dreptul de a depune plângere – poți depune plângere pentru modalitatea de prelucrare a Datelor tale personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

-dreptul de retragere a consimțământului – în cazul în care prelucrarea se realizează pe consimțământul tău ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea anterioara rămânând valabila.

 

SOCIETATEA SC BADTRANS COMPANY SRL  nu răspunde sub nici o forma de aflarea unor terțe persoane a Datelor înscrise în formularul de contact de pe site, atâta timp cât nu exista vreun temei de divulgarea din  partea noastră

 

Drepturile și obligațiile utilizatorilor serviciului și ale SOCIETATII SC BADTRANS COMPANY SRL  prevazute în Temeiul și Condiții vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu Legea romana în vigoare.  Orice litigiu născut din sau în Temeiul și Condiții va fi soluționat pe cale amiabila.  În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către Instanta Judecătorească competenta aflata pe raza unde avem sediul. 

 Va puteti exercita oricare din drepturile sus-mentionate inaintandu-ne o solicitare scrisa prin intermediul formularului de contact de pe site, sau trimitand o solicitare la badtranscompany@gmail.com.

Adresa societate : Jud. Alba, Sat Ampoița, Nr. 117a

Email societate : badtranscompany@gmail.com

Tel: 0749 016 272