Etichete: Noxaro

Vopsea spray Galben Sport 41A 450ml

16,00 lei

  • Producator: Noxaro
  • Disponibilitate: Stoc epuizat

Culoarea capacului indică culoarea conținutului.

Este o vopsea de calitate superioară preparată după o formulă germană care formează după aplicare o peliculă uniformă cu aspect lucios și uscare rapidă. Se utilizează pentru protecția și decorarea suprafețelor din metal, lemn și zidărie precum și în cazul tuturor suprafețelor care pot fi acoperite prin pulverizare, aflate atât la interior cât și la exterior.

Termen de valabilitate: 5 ani de la data fabricației inscripționată pe recipient.

Suprafețele trebuie curățate de orice urmă de grăsime, praf, rugină, umezeală, urme de vopsea, precum și alte impurități. Suprafețele lucioase trebuie pulverizate ușor. Se recomandă acoperirea cu pânză ori cu ziar a zonei din imediata apropiere a obiectului ce urmeaza a fi vopsit pentru a fi protejată de vaporii formați la aplicare. Agitați bine recipientul, cel puțin 2 minute înainte de folosire și din câteodată în timpul folosirii. Pulverizați de probă pentru a fi siguri de culoarea aleasă. Poziționați înspre obiectul pe care doriți să-l vopsiți și păstrați o distanță de 25-30 cm.

Apăsați bine butonul și aplicați cu mișcări sigure și regulate.

Se recomandă aplicarea în mai multe straturi subțiri, pentru a obține un rezultat calitativ. A se evita aplicarea unui singur strat, mai gros.

Perioada de uscare între straturi trebuie să fie de minim 10 minute. Nu introduceți forțat ace sau alte obiecte în recipient.

Curățați pulverizatorul tubului imediat după folosire. Întoarceți tubul la 180° și pulverizați în această poziție timp de cinci secunde sau până când nu mai pulverizează vopsea.

Aruncați recipientul gol la coșul de gunoi. Nu aruncați în foc și nu găuriți recipientul, nici după golire.

  • ATENTIE!

P280 Purtaţi mănuși de protecţie si echipament de protecţie a feţei.

H280 Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.

H302 + H312 Nociv în caz de înghiţire sau contact cu pielea.

P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă şi săpun.

P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: Consultaţi medicul.

P501 Eliminaţi recipientul în conformitate cu reglementările naţionale.

Conține substanțe periculoase: toluen, ester etilic, butan.

You can add, text, html, images and videos as well to the tab from product settings area

Produse Vizualizate Recent